Voor de werving van scholen kunt u de voorbeeldbrief, de flyer en/of de voorbeeld e-mailberichten gebruiken. Aan deze brief kunt u zelf uw logo toevoegen en indien gewenst tekstuele wijzigingen maken.

Benodigde gegevens:
  • Naam en adres school
  • Deelnemende groepen (b.v. groep 1 t/m4)
  • Aantal deelnemende groepen
  • Aantal deelnemende kinderen per groep
  • E-mailadres en naam van leerkracht (of e-mailadres van een contactpersoon van de school die digitale informatie naar betreffende leerkrachten doorstuurt).
Maak met de school/leerkrachten een planning voor de groepen 1 t/m 4 voor de komende vier jaar. De kracht van Trammelant in Tandenland zit ‘m in het verspreid over het jaar, herhaaldelijk aandacht besteden aan een gezonde mond. Dit gedurende vier jaar lang. Op deze manier wordt de kans vergroot dat het aangeleerde gedrag (tandenpoetsen, eetgedrag en tandartsbezoek) een gezonde gewoonte wordt.

Besproken wordt:
  • De momenten waarop de filmpjes worden getoond verspreid over het jaar in de groepen 1 t/m 4.
  • Het verstrekken van het prentenboek met bijbehorende informatiebrief. Indien een school voor het eerst meedoet wordt éénmalig het prentenboek aan alle kinderen verstrekt. De kinderen uit de overige groepen krijgen een brief mee naar huis waarin ouders worden gestimuleerd om het eerder ontvangen prentenboek te blijven gebruiken. Indien een school voor het eerst meedoet wordt éénmalig het prentenboek aan alle kinderen van groep 1 t/m 4 verstrekt.
  • Het moment waarop een gastles/poetsles wordt verzorgd (indien dit tot de mogelijkheden van de GGD behoort!).
  • De mogelijkheden om op de schoolwebsite of in de schoolkrant informatie over een gezonde mond op te nemen (zoals tandenpoetstips voor ouders en verzekeringsfeiten met betrekking tot tandartsbezoek).
Een voorbeeld van een planning is:

Oktobereerste filmpje 'tandenpoetsen' + prentenboek/ouderbrief + sticker
Novemberpoetsles verzorgd door de GGD (indien dit tot de mogelijkheid behoort)
Januaritweede filmpje 'over eten, drinken en snoepen'
Meiderde filmpje 'tandartsbezoek'

In het schema 'draaiboek school' is een overzicht te vinden hoe Trammelant in Tandenland ingepast kan worden in een schooljaar.
Bestel de materialen via Kenmerk.nl.
Materiaal bestellen.
Zodra een school zich heeft aangemeld en er een planning is gemaakt, kunnen de materialen worden toegestuurd. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de GGD betreffen de materialen:

Met financieringZonder financiering
FilmDvd met handleidinglink om filmpjes digitaal te bekijken
PrentenboekGedrukte versieSchoolkranteditie (geprinte versie (kleur of zwart/wit))

Om de kans te vergroten dat er verspreid over het jaar aandacht wordt besteed aan een gezonde mond wordt er een reminder verstuurd per e-mail.

Een dag voor de implementatie van het volgende filmpje stuurt u een e-mail met een link naar de reminder voor leerkracht of de schoolcontactpersoon. Deze contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid dat de online reminder naar de e-mailadressen van de betreffende leerkrachten wordt gestuurd.
Geadviseerd wordt om tijdens en aan het einde van het schooljaar contact te zoeken met de deelnemende scholen om te inventariseren naar het verloop van het programma. Motiveer de scholen om met het programma door te gaan. De kracht van Trammelant in Tandenland is immers om vier jaar lang meerdere keren per jaar aandacht te besteden aan een gezonde mond. Dit vergroot de kans op een gezonde gewoonte!