In februari t/m augustus zijn de filmpjes, de herinnersticker, de handleiding en het prentenboek gepretest. De filmpjes en de herinnersticker zijn getest in 2011 onder 175 kinderen op vier basisscholen en onder 16 leerkrachten. De gebruikte methodieken van de pretest waren: focusgroepinterviews met kinderen, observaties van de kinderen tijdens het kijken van de filmpjes, vragenlijst voor de leerkrachten. Uit de resultaten bleek dat kinderen de informatie uit de filmpjes goed lijken op te nemen en te verwerken. Zo kijken kinderen aandachtig naar de filmpjes en vinden ze de filmpjes begrijpelijk en aantrekkelijk. De leerkrachten beoordeelden het tandenpoetsfilmpje met een 8,2, het filmpje over eten, drinken en snoepen met een 8,2 en het filmpje over de tandarts met een 8.

Tevens heeft in deze pretest gedeeltelijk een effectevaluatie plaatsgevonden. Er is gekeken naar wat het effect is van het eerste animatiefilmpje (over tandenpoetsen) in combinatie met een implementatie-intentie en de herinnersticker op het tandenpoetsgedrag van de kinderen. Hoewel er geen significante verschillen zijn gevonden, had het een positieve invloed op het poetsgedrag en lijkt het effect van de interventieonderdelen veelbelovend. De handleiding is aan acht leerkrachten aangeboden om optioneel te lezen. Vier leerkrachten hadden de handleiding gelezen. Deze leerkrachten gaven aan de handleiding duidelijk, nuttig en aantrekkelijk te vinden. De leerkrachten waren het niet eens met de stelling dat de handleiding te uitgebreid is (2011). Het prentenboek is in 2011 gepretest op vijf basisscholen. Met behulp van observaties, focusgroep interviews met kinderen en (focusgroep)interviews met ouders is inzicht verkregen in de waardering van het prentenboek en aangrijpingspunten voor verbetering. Uit deze pretest bleek dat de amusementswaarde door kinderen als hoog werd beoordeeld. Vooral de illustraties en de activiteiten in het boek droegen hieraan bij. Verbeterpunten liggen op het gebied van overdracht van informatie. Aanbevolen werd om de leesbaarheid te vergroten en de karakters te verhelderen. Aan deze aanbeveling is gehoor gegeven. De nieuwe versie van het prentenboek kunt u vinden onder de materialen van Trammelant in Tandenland. In onderstaande factsheets en samenvatting van de resultaten.

Factsheet september 2012 Factsheet september 2014 Rapport 2015