Hier is een hele goede reden voor. De bedoeling is om van de goede mondverzorging een gewoonte te maken. En dat is niet eenvoudig. Tandenpoetsen gaat vaak goed nadat er op school aandacht aan is besteed. Maar al snel vallen de kinderen weer terug in hun oude vertrouwde gedrag. Om dat te doorbreken is een opzet bedacht waarin drie keer per jaar aandacht wordt besteed aan een gezonde mond. Hierdoor blijft het onder de aandacht. Net op het moment dat de kinderen terug dreigen te vallen in hun oude gedrag is het weer tijd voor een nieuw filmpje.

Trammelant in Tandenland is een programma voor groep 1 t/m 4. En dat is niet voor niets, want voor het 7de levensjaar treedt gewoontevorming op met betrekking tot tandenpoetsen. Door de filmpjes vier jaar lang (groep 1 t/m 4) verspreid over het jaar aan te bieden wordt de kans aanzienlijk vergroot dat er voor het 7de levensjaar een gezonde gewoonte is aangeleerd. Methodelink
De filmpjes van Trammelant in Tandenland zijn ook opgenomen op de website van Methodelink. Methodelink is een educatieve portal voor professionals in het basisonderwijs en de voorschoolse educatie. Methodelink bestaat uit digitaal lesmateriaal (videoclips), speciaal bedoeld voor digitale schoolborden. Methodelink is afgestemd op de meest gangbare recente onderwijsmethoden. De videoclips zijn niet alleen ingedeeld naar onderwijsmethode, maar ook naar groep en thema/hoofdstuk, zodat u op eenvoudige wijze clips aantreft bij het thema waarover u lesgeeft