Om ouders te informeren kunnen de volgende voorbeeldbrieven worden gebruikt en aangevuld worden met het logo van de school In het eerste jaar krijgen de kinderen een prentenboek mee naar huis. Natuurlijk is het de bedoeling dat ouders geregeld dit prentenboek met hun kinderen lezen. Om ouders te stimuleren dit prentenboek te blijven gebruiken kan de school deze brief meegeven aan de kinderen van groep 2 t/m 4.