In februari t/m augustus zijn de filmpjes, de herinnersticker, de handleiding en het prentenboek gepretest. De filmpjes en de herinnersticker zijn getest onder 175 kinderen op vier basisscholen en onder 16 leerkrachten. Uit dit onderzoek bleek dat kinderen de informatie uit de filmpjes goed lijken op te nemen en te verwerken. Zo kijken kinderen aandachtig naar de filmpjes en vinden ze de filmpjes begrijpelijk en aantrekkelijk. De leerkrachten beoordeelden het tandenpoetsfilmpje met een 8,2, het filmpje over eten, drinken en snoepen met een 8,2 en het filmpje over de tandarts met een 8.

Tevens is in deze pretest bekeken wat het effect is van het tandenpoetsfilmpje, de herinnersticker en de implementatie-intentie (als ik 's ochtends deze sticker zie, pak ik mijn tandenborstel om mijn tanden te poetsen) op het tandenpoetsgedrag van de kinderen. Hoewel er geen significante verschillen zijn gevonden, had het een positieve invloed op het poetsgedrag en lijkt het effect van de interventieonderdelen veelbelovend. De handleiding is aan acht leerkrachten aangeboden om optioneel te lezen. Vier leerkrachten hadden de handleiding gelezen. Deze leerkrachten gaven aan de handleiding duidelijk, nuttig en aantrekkelijk te vinden. De leerkrachten waren het niet eens met de stelling dat de handleiding te uitgebreid is. Het prentenboek is op vijf basisscholen getest onder ouders en kinderen. Uit dit onderzoek bleek dat de kinderen het prentenboek heel leuk vonden. Vooral de illustraties en de activiteiten in het boek droegen bij aan de amusementswaarde. Verbeterpunten liggen op het gebied van overdracht van informatie. Aanbevolen werd om de leesbaarheid te vergroten en de karakters te verhelderen. Aan deze aanbeveling is gehoor gegeven. De nieuwe versie van het prentenboek kunt u vinden onder de materialen van Trammelant in Tandenland. Bekijk hieronder de factsheets met meer informatie over de procesevaluatie.

Factsheet september 2012 Factsheet september 2014 Rapport 2015