Vindt u een kinderlach ook zo’n geweldig gezicht? Een gezond gebit is niet alleen mooi, maar ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.

Helaas komt een slechte mondgezondheid in Nederland steeds vaker voor. Uit onderzoek is gebleken dat 56% van de Nederlandse kinderen gaatjes heeft op vijfjarige leeftijd. 2 keer per dag tandenpoetsen? 2 x per jaar de tandarts bezoeken? Het is geen vanzelfsprekendheid meer. En vergeleken met vroeger is het aanbod en de toegankelijkheid van snoep en frisdrank aanzienlijk toegenomen. Deze veranderingen vragen om extra aandacht voor een gezonde mond.
Trammelant in Tandenland:
 • geeft kinderen en ouders de informatie en motivatie om de mond gezond te houden;
 • is een leuk programma;
 • richt zich op gewoontevorming;
 • is een onderbouwd programma (opgezet volgens wetenschappelijke richtlijnen);
 • is eenvoudig te implementeren voor de leerkracht;
 • vraagt weinig voorbereiding van de leerkracht;
 • kent een thuistraject: het tandenpoetsen, eten/drinken en het maken van een tandartsafspraak vindt immers in de huiselijke kring plaats;
 • betrekt ouders erbij op een speelse manier.
Trammelant in Tandenland is voor kinderen én hun ouders uit groep 1 t/m 4 van de basisschool. Het materiaal is geschikt voor alle type scholen, kinderen en ouders.
Trammelant in Tandenland is ook geschikt om in te zetten in het speciaal basis onderwijs en speciaal onderwijs. De leerkracht wordt wel geadviseerd het materiaal voor aanvang te bekijken en te beoordelen of het voor alle leerlingen in de klas geschikt is. Vooral in het speciaal onderwijs zitten kinderen met sterk uiteenlopende problematieken waardoor het maatwerk blijft wat wel en niet aangeboden kan worden. Leerkrachten kunnen zelf goed inschatten wat wel en niet aan een specifiek kind kan worden aangeboden.
Trammelant in Tandenland streeft naar een verbetering in de volgende gedragingen:
 • kinderen poetsen 2x per dag hun tanden (’s morgens en ’s avonds voor het slapengaan);
 • minimaal 1x per dag wordt door ouders nagepoetst;
 • kinderen hebben maximaal 7 eet- en drinkmomenten per dag, waarvan maximaal één zoetmoment;
 • kinderen bezoeken 2x per jaar de tandarts.