Na het laten zien van de filmpjes in de klas is het belangrijk om met de kinderen na te praten over hetgeen ze gezien/geleerd hebben. Het gesprek wordt op gang gebracht met een vraag die door de Tandenpoes gesteld wordt aan het einde van het filmpje. In het draaiboek staat informatie die u kunt gebruiken bij de discussie met de kinderen. Mogelijk heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u, naast de nabespreking, doe-opdrachten doen met de kinderen. Op de volgende websites vindt u leuke lesopdrachten en verdiepingsinformatie:

www.houjemondgezond.nl
www.ggdlimburgnoord.nl/benborstel
www.gezondtrakteren.nl

Heeft u naar aanleiding van het programma Trammelant in Tandenland zelf leuke opdrachten in de klas ontwikkeld, dan nodigen wij u van harte uit om deze te delen met uw collega's via deze website. U kunt uw lesideeën en –opdrachten sturen naar mjurg@ggd.amsterdam.nl. Trammelant in Tandenland en Hou je mond gezond! zijn twee programma's voor het basisonderwijs die heel goed samen gaan. Ze kunnen gelijktijdig worden ingezet en vullen elkaar aan.

Hoe kan Hou je mond gezond! worden gebruikt naast Trammelant in Tandenland?
Trammelant in Tandenland bestaat o.a. uit 3 korte filmpjes (van 5-7 min) met de onderwerpen tandenpoetsen, eten-drinken-snoepen, tandartsbezoek. De bedoeling is dat 1 onderwerp per keer getoond wordt aan de kinderen. De kracht van het programma is dat de 3 filmpjes verspreid over het schooljaar getoond worden. Vaak vinden kinderen en leerkrachten het leuk om meer tijd te besteden aan een bepaald thema. Hou je mond gezond! biedt leuke, aanvullende lessen en doe-opdrachten waarin de kinderen leren over de mond en het gebit, tandenpoetsen, gaatjes, tanderosie en de zeven eet- en drinkmomenten. Hou je mond gezond! is een project van het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid.

Poetslessen
In sommige regio's wordt Trammelant in Tandenland aangeboden met een poetsles, zoals in Amsterdam. Helaas hebben niet alle GGD-en de mogelijkheid om poetslessen te geven op school. Is dat ook in uw regio het geval? Kijk dan op www.houjemondgezond.nl. Via deze site kunnen scholen en professionals aan elkaar worden gekoppeld waardoor het toch mogelijk wordt om een poetsles te geven. Wie een Hou je mond gezond! les geeft, heeft de beschikking over schriftelijk en digitaal lesmateriaal, een wandplaat en een poetspakket met daarin een tandenborstel en tandpasta voor alle leerlingen en een folder met poetstips voor alle ouders.

Kijk eens op www.houjemondgezond.nl